seiring bertukar jalan

Maksud: Mempunyai haluan (tujuan) yang berbeza

berkongsi