sekali air bah, sekali pasir berubah

Maksud: Lain kepala (ketua) lain kemahuannya

berkongsi