sekar suhun

Maksud: Perhiasan leher yang diperbuat daripada emas

berkongsi