sekati sama berat, diuji sama merah

Maksud: Sama tinggi darjatnya

berkongsi