selamat tinggal

Maksud: Persalaman kepada orang yang tinggal

berkongsi