selang surup

Maksud: Salah faham atau salah mengerti

berkongsi