seluas dada tuma

Maksud: Terlalu sempit

berkongsi