semak disiangi, rimbun-rimbun ditutuh

Maksud: Sesuatu benda hendaklah dijaga dan dipelihara baik-baik

berkongsi