sembelih ayam dengan pisau, sembelih orang dengan kapas

Maksud: Manusia harus diperlakukan dengan lemah lembut

berkongsi