sementara menyorok, ekor habis

Maksud: Perihal seseorang yang malang nasibnya

berkongsi