semut api

Maksud: Semut yang bersengat dan menyebabkan gatal apabila digigitnya, semut gatal

berkongsi