sempurna umur

Maksud: Sudah akil baligh

berkongsi