sepak terjang

Maksud: Sikap, tingkah laku.

berkongsi