seperti anai-anai makan kayu

Maksud: Bekerja dengan rajin

berkongsi