seperti anak ayam kehilangan ibu

Maksud: Kesusahan yang dialami oleh seseorang apabila dirinya kehilangan tempat bergantung.

berkongsi