seperti anjing beroleh bangkai

Maksud: Dikatakan kepada orang tamak yang mendapat sesuatu dengan mudahnya

berkongsi