seperti anjing menggonggong bangkai

Maksud: Dikatakan kepada orang laki-laki yang membawa perempuan jahat

berkongsi