seperti harimau menyembunyikan kuku

Maksud: Orang berpengetahuan yang menyembunyikan pengetahuannya.

berkongsi