seperti antah lemukut, berguna dilapar perut

Maksud: Barang yang kurang berharga, kalau terdesak baru digunakan

berkongsi