seperti api makan lalang kering, tiada dapat dipadamkan lagi

Maksud: Suatu marabahaya yang berlaku pada orang yang lemah, tidak berdaya menolaknya

berkongsi