seperti api makan sekam

Maksud: Sesuatu yang berlaku dengan diam-diam

berkongsi