seperti aur dengan tebing

Maksud: Tolong-menolong di antara satu sama lain.

berkongsi