seperti batang mengkudu, dahulu buah daripada bunga

Maksud: Menganggap sudah menguasai atau memiliki sesuatu perkara atau barang yang belum tentu dapat dikuasai atau diperoleh

berkongsi