seperti batu di pulau

Maksud: Amat banyak.

Contoh ayat: Dia mempunyai setem lama yang sangat banyak seperti batu di pulau.

berkongsi