seperti bangsi buluh perindu

Maksud: Suara yang merdu

berkongsi