seperti benih baik di tanah subur

Maksud: berbuat baik kepada orang yang tahu membalas budi

berkongsi