seperti bisai makan sepinggan

Maksud: Berpatutan benar

berkongsi