seperti dua senyawa

Maksud: Sangat karib

berkongsi