seperti duduk dalam duri

Maksud: Seseorang yang dalam keadaan gelisah dan tidak tenteram.

berkongsi