seperti harimau menunjukkan belangnya

Maksud: Orang yang memperlihatkan kekuasaannya.

berkongsi