seperti kain dalam lipatan

Maksud: Perihal perempuan yang pada zahirnya baik tetapi berbuat jahat dengan diam-diam

berkongsi