seperti kain kasa di atas duri

Maksud: Keadaan yang sukar, perlu sabar dan hati-hati

berkongsi