seperti kapas dimakan api

Maksud: cepat binasa

berkongsi