seperti kapas dibusur

Maksud: Sangat putih

berkongsi