seperti kapas putih

Maksud: Putih bersih

berkongsi