seperti kapur di hujung telunjuk

Maksud: Perihal seseorang yang tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan atau tidak dapat menolong saudara mara dalam kesusahan

berkongsi