seperti kapas yang dibusur

Maksud: Putih bersih (amat putih)

berkongsi