seperti kelopak pandan

Maksud: Menyatakan kecantikan (keelokan) tubuh dan sebagainya seseorang perempuan

berkongsi