seperti kerbau diatur hidungnya

Maksud: Orang bodoh yang menurut perintah orang

berkongsi