seperti keranjang bobos

Maksud: Tamak, tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki

berkongsi