seperti kerbau menanduk anak, dengan kaparan tanduk, bukan dengan hujungnya

Maksud: Menghukum anak ialah untuk memperbaiki kelakuannya, bukan untuk menyeksa

berkongsi