seperti kerbau dicucuk hidungnya

Maksud: Orang bodoh yang menurut perintah orang

berkongsi