seperti ketam menyuruh anaknya berjalan betul

Maksud: Orang yang menyuruh orang lain berbuat baik, tetapi diri sendiri tidak betul.

berkongsi