seperti kodok kena air tahi

Maksud: Orang hina yang berlagak sombong

berkongsi