seperti kotek ayam mandul

Maksud: Banyak niat, satu pun tidak menjadi

berkongsi