seperti lintah menghisap darah

Maksud: Mengenakan bunga yang terlalu mahal pada wang hutang.

berkongsi