seperti memekik di tengah padang luas

Maksud: Seruan yang tidak dipedulikan

berkongsi