seperti membubul jala buruk

Maksud: Kerja sia-sia

berkongsi