seperti menambak gunung, menggarami laut

Maksud: Menolong orang yang tidak perlu ditolong

berkongsi