seperti mengerat dengan gunting galir

Maksud: Orang yang malas dan bodoh, kalau bekerja tidak sempurna

berkongsi